Diensten

Industriële gebouwen
en inrichting projecten:

– Budgettering
– Beeldvorming
– Engineering
– Begeleiding tekenwerk
– Begeleiding constructie
– Bestekken en Uitbesteding
– Boordeling werkplannen

Onderhoud:

– Conservering staalconstructie
– Vuurvaste en zuurvaste werken
– Wegen / sporen / terreinen / beplanting
– Dakbedekking en beplating
– Tankterminal

Beheer:

– Gebouwen
– Infrastructuur
– Rioleringen
– Kabels en leidingen

Supervisie:

– Projecten
– Onderhoud